Thursday, July 31, 2008

El projecte comença a rodar!!!

Ahir, dimecres 30 de juliol, va tenir lloc en el local d'Esquerra Unida de Novelda la primera assemblea per a la creació d'un Casal Popular Autogestionat. En la mateixa els assistents van tenir l'oportunitat d'escoltar a dos membres del Casal Independentista el Forn de Girona explicar el funcionament del seu Casal. Seguidament entre tots els assistents es va obrir un debat sobre el que cadascun pensava sobre quins serien els objectius i el funcionament del futur Casal Popular de Novelda.

Per a finalitzar es va crear una comissió de dues persones que redactaran un esbós de projecte i les línias a seguir del futur Casal, el quin serà aprovat en la pròxima assemblea que s'ha establert per a dimecres que ve 6 d'agost a les 22'00 h. en el local d'Esquerra Unida de Novelda. Per altra banda en aquesta assemblea es mirarà de registrar-nos com associació per a començar a rebre subvencions que ens permetin realitzar activitats amb la finalitat de promocionar en l'àmbit juvenil la necessitat d'autogestionar un local propi per a poder realitzar activitats de tot tipus.

Sense més, us esperem a totes i tots dimecres que ve 6 d'agost en la segona assemblea, que serà important per al futur del Casal Popular.

Salut!

Saturday, July 26, 2008

Convocatòria Assemblea per un Casal Popular

Salutacions a totes i tots!

L'espera s'ha fet llarga però per fi hem convocat la primera assemblea per a parlar sobre el futur del Casal Popular de Novelda. Aquesta assemblea està prevista per a dimecres que ve 30 de juliol a les 22'00 h. en el local d'Esquerra Unida de Novelda que està situat en la C/ Goya, nº10. Per a més informació enviar-nos un correu electrònic a peruncasalpopularennovelda@gmail.com.

En l'assemblea es parlarà de la necessitat de crear una associació pel casal Popular i asistiran a la mateixa dos membres del Casal Independentista el Forn de Girona per a explicar-nos com funcionen a Girona.

Gràcies a totes i tots els interessats a fer possible un lloc autogestionat i organitzat per tots els joves de Novelda i comarca.

Wednesday, June 4, 2008

Objectius d'un Casal Popular

  • Promoure l´aprenentatge de una actitud crítica, autònoma, cooperativa i activa dels joves. Les associacions dels joves són l'àmbit per als aprenentatges de la ciutadania, amb una formació d'actituds actives, crítiques i cooperants.
  • Augmentar les pràctiques participatives, culturals, associatives i creatives dels joves. Perquè els joves puguin participar, cal delimitar espais i estructures on poder participar. Només participant en territoris molt concrets, amb una metodologia que estructuri la acció, podem parlar d'iniciativa ciutadana.
  • Afavorir el desenvolupament social i personal dels joves. El procés educatiu es dóna en la multiplicitat d'àmbits: família, escola, medi urbà, grup, treball,... Cal entendre als Casals de Joves dins d'aquesta xarxa. La seva especificitat, però, li permet atendre necessitats que aquests no poden cobrir.
  • Dotar de recursos, servir de recolzament i promoure la participació en les iniciatives de dinamització cultural de l'entorn o la comunitat on s'ubiquen. Els Casals han de ser eines al servei del desenvolupament comunitari, de la dinamització social del seu barri o districte. És aquí on sorgeix la relació amb els altres i la col·laboració indispensable en la construcció de la ciutat.
  • Prevenir, identificar, canalitzar i col·laborar en la resolució de problemàtiques d'inserció social dels joves. Els Casals, com associacions de barri integrades en la xarxa comunitària, poden ajudar a una interacció constructiva i enriquidora entre els joves i la societat.
Font --> text tret de la pàgina http://www.casaldejoves.org/ca/PRESENTACIO+OBJECTIUS/

Per un Casal Popular i autogestionat!

La finalitat del present bloc és informar de la existència d’un projecte de futur per a les joves de Novelda i comarca. La idea ha sorgit després de la reunió d’una serie de gent en la qual vam arribar a la conclusió de la necessitat de dispondre d’un espai que servisca de nucli de unió de les joves i jovens del nostre poble. Açò no és cap novetat, totes estem d’acord de la falta d’un espai propi per dur a terme tot tipus de iniciatives, tant a nivell de les diferents associacions juvenils, com a nivell individual, intercanviant entre totes, mitjançant assemblees populars, propostes d’activitats culturals, cíviques, lúdiques i educatives.

Entenem que la millor manera de fer-ho és mitjançant l’autogestió, sense la dependència de cap poder o institució, poden així tindre llibertat absoluta per a fer les activitats, sense restringions de cap tipus. La manera doncs de dur a terme les activitats programades pel Casal (es a dir, de les socies independentment si pertany a una associació o no) es farà mitjançant assemblea a mà alçada. En dites assemblees es podran aportar tot tipus de iniciatives, les quals seran debatudes pels assistents.

Creiem que aquest és un projecte molt ambicios, del qual depenem totes i tots. Per això vos animem a participar activament perquè Novelda ho necessita, en general la nostra comarca ho necessita. Per a més informació envieu un correu electrònic a la següent dirección: peruncasalpopularennovelda@gmail.com


Tot depen de nosaltres.
Ànim i tots a participar!