Wednesday, June 4, 2008

Objectius d'un Casal Popular

  • Promoure l´aprenentatge de una actitud crítica, autònoma, cooperativa i activa dels joves. Les associacions dels joves són l'àmbit per als aprenentatges de la ciutadania, amb una formació d'actituds actives, crítiques i cooperants.
  • Augmentar les pràctiques participatives, culturals, associatives i creatives dels joves. Perquè els joves puguin participar, cal delimitar espais i estructures on poder participar. Només participant en territoris molt concrets, amb una metodologia que estructuri la acció, podem parlar d'iniciativa ciutadana.
  • Afavorir el desenvolupament social i personal dels joves. El procés educatiu es dóna en la multiplicitat d'àmbits: família, escola, medi urbà, grup, treball,... Cal entendre als Casals de Joves dins d'aquesta xarxa. La seva especificitat, però, li permet atendre necessitats que aquests no poden cobrir.
  • Dotar de recursos, servir de recolzament i promoure la participació en les iniciatives de dinamització cultural de l'entorn o la comunitat on s'ubiquen. Els Casals han de ser eines al servei del desenvolupament comunitari, de la dinamització social del seu barri o districte. És aquí on sorgeix la relació amb els altres i la col·laboració indispensable en la construcció de la ciutat.
  • Prevenir, identificar, canalitzar i col·laborar en la resolució de problemàtiques d'inserció social dels joves. Els Casals, com associacions de barri integrades en la xarxa comunitària, poden ajudar a una interacció constructiva i enriquidora entre els joves i la societat.
Font --> text tret de la pàgina http://www.casaldejoves.org/ca/PRESENTACIO+OBJECTIUS/

No comments: