Wednesday, June 4, 2008

Objectius d'un Casal Popular

  • Promoure l´aprenentatge de una actitud crítica, autònoma, cooperativa i activa dels joves. Les associacions dels joves són l'àmbit per als aprenentatges de la ciutadania, amb una formació d'actituds actives, crítiques i cooperants.
  • Augmentar les pràctiques participatives, culturals, associatives i creatives dels joves. Perquè els joves puguin participar, cal delimitar espais i estructures on poder participar. Només participant en territoris molt concrets, amb una metodologia que estructuri la acció, podem parlar d'iniciativa ciutadana.
  • Afavorir el desenvolupament social i personal dels joves. El procés educatiu es dóna en la multiplicitat d'àmbits: família, escola, medi urbà, grup, treball,... Cal entendre als Casals de Joves dins d'aquesta xarxa. La seva especificitat, però, li permet atendre necessitats que aquests no poden cobrir.
  • Dotar de recursos, servir de recolzament i promoure la participació en les iniciatives de dinamització cultural de l'entorn o la comunitat on s'ubiquen. Els Casals han de ser eines al servei del desenvolupament comunitari, de la dinamització social del seu barri o districte. És aquí on sorgeix la relació amb els altres i la col·laboració indispensable en la construcció de la ciutat.
  • Prevenir, identificar, canalitzar i col·laborar en la resolució de problemàtiques d'inserció social dels joves. Els Casals, com associacions de barri integrades en la xarxa comunitària, poden ajudar a una interacció constructiva i enriquidora entre els joves i la societat.
Font --> text tret de la pàgina http://www.casaldejoves.org/ca/PRESENTACIO+OBJECTIUS/

Per un Casal Popular i autogestionat!

La finalitat del present bloc és informar de la existència d’un projecte de futur per a les joves de Novelda i comarca. La idea ha sorgit després de la reunió d’una serie de gent en la qual vam arribar a la conclusió de la necessitat de dispondre d’un espai que servisca de nucli de unió de les joves i jovens del nostre poble. Açò no és cap novetat, totes estem d’acord de la falta d’un espai propi per dur a terme tot tipus de iniciatives, tant a nivell de les diferents associacions juvenils, com a nivell individual, intercanviant entre totes, mitjançant assemblees populars, propostes d’activitats culturals, cíviques, lúdiques i educatives.

Entenem que la millor manera de fer-ho és mitjançant l’autogestió, sense la dependència de cap poder o institució, poden així tindre llibertat absoluta per a fer les activitats, sense restringions de cap tipus. La manera doncs de dur a terme les activitats programades pel Casal (es a dir, de les socies independentment si pertany a una associació o no) es farà mitjançant assemblea a mà alçada. En dites assemblees es podran aportar tot tipus de iniciatives, les quals seran debatudes pels assistents.

Creiem que aquest és un projecte molt ambicios, del qual depenem totes i tots. Per això vos animem a participar activament perquè Novelda ho necessita, en general la nostra comarca ho necessita. Per a més informació envieu un correu electrònic a la següent dirección: peruncasalpopularennovelda@gmail.com


Tot depen de nosaltres.
Ànim i tots a participar!